سازه های فضایی

بالپین کمباین

میخی

قطعات مینی بوس

پلاتین

بست کمربند ایمنی

میخی ماشینکاری شده

اتصالات فشار قوی

گل میخ