فورج  ( آهنگری گرم ) :

کار بر روی فلز توسط پرس کاری و درآوردن آن به شکل مورد دلخواه را فورج می نامند . در این روش  ابتدا قطعه گداخته شده ، سپس درمیان دونیمه ی قالب قرار گرفته و با  نیروی  زیادی که به صورت آرام وگاهی ضربه ای به آن وارد می شود ، قطعه مورد نظر ، شکل و فرم داخل قالب را به خود می گیرد و همچنین فلز اضافی به حفره ی فلاش وارد شده که بعداً از قطعه جدامی گردد . 

قالبسازی (MODELING) :

یکی از فرایندهای اصلی تولید قطعات است. فرایند تولید قالب به دو بخش تقسیم می شود : بخش اول مرحله طراحی قالب و بخش دوم عملیات ماشین کاری و مونتاژ اجزای قالب می باشد.
باتوجه به نقشه فنی سفارش دهنده ،مدل سه بعدی قطعه با استفاده از یکی از نرم افزارهای CATIA, MECHANICAL DESKTOP , SOLIDWORKS  ساخته شده  که این مدل سه بعدی مبنای ماشین کاری قالب ، به وسیله ماشین CNC می باشد . بعد از اتمام عملیات ماشین کاری ، فرایند مونتاژ قالب انجام گرفته و سپس قالب ساخته شده تحت عملیات حرارتی ، سختکاری می گردد . 

واحد کنترل کیفیت

قطعات تولیدی به روش فورج ازحساسیت ویژه ای برخوردار می باشد. با عنایت به این موضوع واحد کنترل کیفیت این شرکت دربرگیرنده تمام فرایندها از طراحی محصول تا اتمام فرایند تولید و مونتاژ محصول می باشد   
مراحل کنترل کیفیت شامل : آنالیز مواد ، کنترل حین تولید و کنترل محصول نهایی  و نظارت بر حسن اجرای کیفیت می باشد . 

واحد R & D

اصطلاح تحقیق و توسعه (Research and development)
طراحی و توسعه محصول جدید ،  معمولاً یک عامل بسیار مهم در بقای یک شرکت به شمار می‌آید.
با توجه به این موضوع واحد  R & D    شرکت فورج قطعات صتعتی شرق ویژن همسو با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مدیران ارشد شرکت اقدام به شناسایی نیازهای مشتریان و همچنین بازارهای  مصرف آتی صنایع خودرو سازی کشور نموده است  ، در راستای نیل به اهداف فوق ، ابزارها و تجهیزات مورد نیاز را تعیین و به مدیران مجموعه اعلام می نماید .